Inrichting

Bij SamSam zij de ruimtes zo ingericht dat ze uitdagen tot creativiteit, waarbij er vooral gebruik wordt gemaakt van passief speelgoed en natuurlijke materialen, zodat kinderen zelf op ontdekking kunnen gaan en kunnen experimenteren.

In alle speelhoeken wordt veel echt materiaal en open einde speelgoed gebruikt.

Alles bij SamSam is op kindhoogte, zodat kinderen zelf dingen kunnen pakken- en opruimen, wat de zelfredzaamheid stimuleert. Materialen worden in doorzichtige potten gepresenteerd. Er zijn echte planten op de groep en verschillende soorten natuurmaterialen om mee te ontdekken.

Ook het speelmateriaal speelt een rol. Bij SamSam maken we veel gebruik van natuurlijke en open eind materialen. Open eind materialen zijn materialen die je op verschillende manieren kunt gebruiken, denk aan bouwblokken of lappen stof. Kinderen moeten hun fantasie en creativiteit gebruiken om hier iets van te maken. De materialen nodigen uit om ze verder te onderzoeken. Ze leren de mogelijkheden en beperkingen van materialen kennen en vinden oplossingen voor de problemen die zij in hun spel tegenkomen.

Het speelgoed dat wij aanbieden sluit zoveel mogelijk aan bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben voornamelijk speelgoed van natuurlijke materialen en open einde (passief) speelgoed, waarbij de fantasie van de kinderen geprikkeld wordt. Het speelgoed binnen SamSam is duurzaam en wij proberen zo min mogelijk plastic speelgoed aan te bieden. Bij de keuze van het speelgoed laten wij ons niet beïnvloeden door trends en hypes, maar kijken vooral naar de behoeftes van de kinderen en de verschillende leeftijden. Ook wat betreft de creatieve materialen letten wij erop dat het gebruik van de materialen aansluit bij de verschillende leeftijden.