Bij SamSam

In een sfeer van veiligheid en vertrouwen ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen. Op de groepen gelden daarom ook een aantal regels. Regels voor de kinderen dienen de veiligheid te garanderen en de zelfstandigheid te stimuleren. Zo kan veiligheid en vertrouwen gewaarborgd worden.

Als basis voor een optimale ontwikkeling begeleiden we de kinderen vanuit hun eigen behoeften en vanuit respect voor de eigenheid van elk kind. Hierdoor ontstaat het positieve zelfbeeld dat kinderen nodig hebben voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen.

Inrichting

Door kinderen in aanraking te laten komen met natuurlijke en creatieve materialen, leren ze hun fantasie en creativiteit te gebruiken. Alles bij SamSam is op kindhoogte, zodat kinderen zelf dingen kunnen pakken- en opruimen, wat de zelfredzaamheid stimuleert. Materialen worden in doorzichtige potten gepresenteerd. Er zijn echte planten op de groep en verschillende soorten natuurmaterialen om mee te ontdekken.

Ontwikkeling

Uitgangspunt voor SamSam bij de ontwikkeling van kinderen is dat zij beschikken over een natuurlijke leergierigheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme om te leren en zich te ontwikkelen.

Opvoeding

De opvoeding bij SamSam is gericht op de ontplooiing van kinderen tot creatieve, sociaal vaardige mensen vol zelfvertrouwen en in staat zichzelf te sturen.

“De natuur hoeft natuurlijk niet alleen buiten te blijven, we nemen de de natuur ook mee naar binnen.”

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”

Bij SamSam gaan de peuters en dreumesen elke dag naar buiten. Ook als het een beetje regent zijn we buiten te vinden. Wanneer het weer het toelaat gaan ook de baby’s naar buiten.