Activiteiten

Kinderdagverblijf SamSam is een kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam dat veel aandacht heeft voor creatieve en culturele activiteiten. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en worden bij SamSam uitgedaagd om hun fantasie en creativiteit te gebruiken om de wereld en zichzelf te ontdekken. Bij SamSam zien we dat kinderen van jongs af aan al vol talenten zitten en geven we ze ruimte voor deze ontdekkingstocht. Zelf broodjes smeren, uit echte bekers drinken en zelf aan- en uitkleden; bij SamSam leren de kinderen zelfredzaam te zijn. Bij SamSam werken we met natuurlijke materialen en kiezen we bewust voor biologisch, suikervrij en vegetarisch eten en drinken. Zo denken we aan de wereld van morgen en dragen wij ons steentje bij aan het gezond en verantwoord opgroeien van onze kinderen.

Cultuur en natuur

Bij SamSam hebben we geen vaste thema’s met bijbehorende activiteiten. De PM-ers signaleren de interesses van de kinderen van dat moment en spelen hierop in. Tijdens de creatieve activiteiten wordt vooral de nadruk gelegd op het proces van de activiteit. Welke ervaringen en ontdekkingen doen kinderen op tijdens de activiteit: hoe voelen verschillende materialen bijvoorbeeld, of hoe werkt een pincet of pipet? Maar ook, hoe stimuleert dit de ontwikkeling van het kind en wat kun je eventueel aanbieden om deze te stimuleren en te prikkelen. Naast de activiteiten die de pedagogisch medewerkers zelf doen met de kinderen, worden er ook activiteiten georganiseerd op het gebied van cultuur en natuur door externe partijen.

Baby’s hebben een natuurlijke behoefte om de wereld via hun zintuigen te verkennen. Ze ontdekken de wereld om zich heen door te proeven, kijken, luisteren, ruiken en voelen. Daarom werken we op de babygroepen niet met thema’s, maar bieden we hier sensomotorische activiteiten aan. Wanneer de baby gestimuleerd wordt met verschillende texturen, uitzichten, geluiden, geuren en smaken, zullen zich neurale verbindingen tussen de hersencellen ontwikkelen en hierdoor ontwikkelt zich de intelligentie. Een omgeving die de zintuigen niet prikkelt creëert minder neurale verbindingen dan een omgeving die rijk is aan zintuiglijke prikkels. Alles wat de baby hoort, ziet, aanraakt, ruikt of proeft, biedt een basis voor het leren in de toekomst.