Get Adobe Flash player


SamSam gaat uitbreiden

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat SamSam gaat uitbreiden. Op maandag 15 januari hebben we de sleutel ontvangen van onze nieuwe locatie op de Frederik Hendrikstraat 28. De komende twee maanden staat een verbouwing ingepland om de nieuwe locatie dezelfde uitstraling en inrichting te geven als onze huidige locatie in het Westerpark. De uiteindelijke startdatum zal afhankelijk zijn van de afspraken met de gemeente en de GGD. De verwachting is dat wij de deuren van onze tweede locatie rond half april zullen openen.

Het concept

Bij SamSam Frederik Hendrik volgen we de pedagogische visie van SamSam Westerpark. Er komt een snoezelruimte voor de kleinste baby’s, zodat zij nog in eigen ritme en tempo en met veel persoonlijke en gerichte aandacht voor kind (en ouder) aan een nieuwe omgeving kunnen wennen. Voor de oudere baby’s en dreumesen zullen we zorgen voor onze zelfstandige pedagogische aanpak, voor voldoende creatieve uitdaging en fijne buitenspelmomenten.

De groep bestaat uit een doorlopende ruimte met uitdagende en knusse hoeken waar kinderen kunnen ontdekken en (samen)spelen. We maken in deze ruimte gebruik van een glazen wand i.v.m. de lichtinval en het vierogen-principe. Inpandig beschikken we over een kleine patio waar we 2 stapel-buitenbedden plaatsen en een groene ruimte zullen creëren. De tuin aan de achterzijde van SamSam Frederik Hendrik is knus en beschermd en daardoor ideaal voor jongere kinderen. Deze wordt ingericht met een groentetuintje, een kippenhok, klim- en klauter materiaal, een zandbak en een verstopplekje. We kiezen er vanwege deze intieme buitenruimte voor om op de locatie Frederik Hendrik geen peuters op te vangen. We willen onze peuters meer ruimte bieden in de grotere en uitdagende speeltuin van het Westerpark. Peuters van twee tot drie jaar zullen daarom voorrang krijgen op een plekje bij SamSam Westerpark. Ouders kunnen er natuurlijk ook zelf voor kiezen om vanaf de peuterleeftijd door te stromen naar de voorschool. Bij aanvang van de contractperiode bij de locatie SamSam Frederik Hendrikstraat kunnen ouders aangeven of ze gebruik willen maken van de voorrangslijst van SamSam Westerpark.

Praktisch

De locatie omvat één groep van maximaal 14 kinderen en 3 pedagogisch medewerkers. Om zoveel mogelijk rust te bieden aan de kleinsten kiezen we ervoor om kinderen van 10 weken tot 1 jaar een vaste dagencombinatie aan te bieden;
– maandag, woensdag en donderdag
– dinsdag en vrijdag

Zo zal uw kind alle dagen bij dezelfde pedagogisch medewerker worden opgevangen. Vanaf 1 jaar kunnen ouders gebruik maken van een andere dagen combinatie, mits de planning dit toelaat.

Aanmelden

Kinderen die reeds op de wachtlijst staan bij SamSam Westerpark hebben voorrang op plaatsing. De website heeft nog geen aanmeldformulier voor de nieuwe locatie maar deze zal spoedig worden aangepast. Tot de website volledig klaar is kunt u uw kind aanmelden via frederikhendrik@kdvsamsam.com.

Graag ontvangen we de volgende informatie;

Naam kind:
(verwachte) geboortedatum:
Geslacht:
BSN-nummer:

Naam ouder 1:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
BSN-nummer:
Geboortedatum:
Geslacht:

Naam ouder 2:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
BSN-nummer:
Geboortedatum:
Geslacht:

Gewenste startdatum:
Gewenste dagen kind 0 tot 1 jaar: maandag, woensdag en donderdag / dinsdag en vrijdag
Gewenste dagen kind 1 tot 2,5 jaar:
Doorstroom naar SamSam Westerpark 2,5 jaar: ja/nee
Flexibel in dagen: ja/nee
Rondleiding gewenst: ja/nee